2023-10-18
Trio Unitas:
Time: 19:30
Venue: Trio Unitas: Vídeňské sny

Petra Matějová / kladivkový klavír
Magdalena Malá / barokní housle
Helena Matyášová / barokní violoncello

Vrcholná komorní tvorba – klavírní tria: F. J. Haydn, L. Koželuh, L. van Beethoven